ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα φάρμακα, είτε χημικά είτε ομοιοπαθητικά, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μόνο τα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα πραγματικά αίτια για την εμφάνιση της κατάθλιψης όμως είναι γνωστικά, δηλαδή ο εσφαλμένος τρόπος με τον οποίον κάποιος βλέπει και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να αλλάξει τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας και τις αντιλήψεις μας για την ζωή και για τον αυτό μας.

Ψυχοθεραπεία – Εκπαίδευση – Διαχείριση

Για το λόγω αυτό η ψυχοθεραπεία αλλά και η εκπαίδευση στην διαχείριση του άγχους αποτελούν απαραίτητο κομμάτι για την οριστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

ψυχοθεραπεία και κατάθλιψη

Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις – Ψυχοθεραπεια Θεσσαλονικη

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις βοηθούν κυρίως στην μείωση των «ψυχολογικών συμπτωμάτων» της κατάθλιψης, όπως: χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ελπίδας, αίσθημα ανημποριάς, συναισθήματα ενοχής, σκέψεις για αυτοκτονία. Η βελτίωση αυτή οδηγεί με την σειρά της στην ανακούφιση «σωματικών συμπτωμάτων».

Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

Η συμπεριφορική και η γνωσιακή/ γνωστική θεραπεία– συμπεριφορική ψυχοθεραπεία συγκαταλέγονται στις περισσότερο διαδεδομένες ψυχοθεραπείες για την κατάθλιψη, και η αποτελεσματικότητα τους βασίζεται σε κλινικά ερευνητικά δεδομένα.Η συμπεριφορική θεραπεία χρησιμοποιεί τεχνικές που αποσκοπούν στην αύξηση δραστηριοτήτων μέσω των οποίων ο ασθενής αντλεί ευχαρίστηση και ικανοποίηση, βοηθά το άτομο να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά δύσκολα γεγονότα ζωής καθώς και να ανακτήσει τις κοινωνικές του δεξιότητες όταν αυτές έχουν εκλείψει.
Η γνωστική – συμπεριφορτική ψυχοθεραπεία συμπεριλαμβάνει την εκμάθηση νέων τρόπων συμπεριφοράς, αλλά κυρίως εστιάζει στο να αλλάξει τον λανθασμένο τρόπο σκέψης που επικρατεί στην κατάθλιψη, και να βοηθήσει το άτομο να αξιολογεί πιο αντικειμενικά την πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι η γνωστιική  – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, σε τέτοιο βαθμό ώστε η αποτελεσματικότητά της να συγκρίνεται με αυτή των φαρμάκων. Η γνωστική – συμπεριφοριστική θεραπεία της κατάθλιψης βασίζεται στην κλινική παρατήρηση ότι η καταθλιπτική διάθεση συσχετίζεται με έναν αρνητικό τρόπο σκέψης. Πολλές φορές εξαιτίας κάποιων σημαντικών γεγονότων μπορεί να ενεργοποιηθούν βαθύτερα αρνητικά σχήματα, που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και καθιστούν το άτομο επιρρεπές στην κατάθλιψη. Η ενεργοποίηση των σχημάτων αυτών προκαλεί μία σειρά αυτόματων αρνητικών σκέψεων οι οποίες εντείνουν την καταθλιπτική διάθεση, η οποία με την σειρά της ανατροφοδοτεί αυτόν τον τρόπο σκέψης. Για παράδειγμα, άτομα με κατάθλιψη συχνά κάνουν σκέψεις όπως «είμαι αποτυχημένος», «δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστά», «ποτέ δεν θα πραγματοποιήσω τους στόχους μου», «κανένας δε νοιάζεται για μένα», «θα είμαι πάντα μόνος». Αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρές και κυρίαρχες στο μυαλό του ατόμου, αλλά συνήθως δεν έχουν ρεαλιστική βάση. Στην γνωστική – συμπεριφοριστική θεραπεία το άτομο με κατάθλιψη και ο θεραπευτής συνεργάζονται για να προσδιορίσουν ποιοι τρόποι σκέψης και σχήματα του ατόμου είναι δυσλειτουργικά και πώς να αντικατασταθούν με άλλα πιο λειτουργικά ώστε να αποκτήσει μια καλύτερη θεώρηση της ζωής του, να βελτιωθεί η διάθεσή του και να γίνει περισσότερο λειτουργικό.

Αυτό αποτελεί μία ενεργητική επίλυση προβλημάτων. Η εξάσκηση σε νέες ικανότητες και τεχνικές, μεταξύ των θεραπευτικών συνεδριών (εργασίες για το σπίτι), είναι κεντρικό μέρος της θεραπείας. Ένας βασικός στόχος της γνωστική – συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι να εφοδιάσει το άτομο που έχει κατάθλιψη με εργαλεία, που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και για την αποφυγή νέων επεισοδίων. Το άτομο δηλαδή προετοιμάζεται ώστε να λειτουργεί, χωρίς τη βοήθεια του θεραπευτή, για την αντιμετώπιση αντίξοων μελλοντικών συνθηκών ή υποτροπών.

Η γνωστική – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία εστιάζει στα πρακτικά αποτελέσματα. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πώς έφτασε κανείς στο πρόβλημα, αλλά με ποιόν τρόπο θα βοηθηθεί πρακτικά και άμεσα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, έχουν ωφεληθεί ιδιαίτερα από την συμμετοχή τους στις παραπάνω ψυχοθεραπείες.

Για ακόμα καλύτερα και μόνιμα αποτελέσματα συνίσταται το άτομο να ακολουθήσει συνδυαστικά και εκπαίδευση με την Βιοανάδραση, προκειμένου να μάθει να ελέγχει όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες και βιολογικούς παράγοντες που επιδεινώνουν τα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης και να μπορούν μόνοι τους, χωρίς φάρμακα να διατηρούν την ισορροπία στον οργανισμό τους. 

Κατάθλιψη

Πληροφορίες κ ορισμοί

Ζητήστε ραντεβού

Εάν χρειάζεστε ραντεβού ή να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά , είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί  μας.

Αποστολή Μηνύματος

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment