Μέθοδοι θεραπείας

Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα των πελατών μας εντάσσουμε στοιχεία από:

Καθώς η ψυχική μας διάθεση προκαλεί σωματικά συμπτώματα που μας κάνουν να υποφέρουμε πρέπει να ασχοληθούμε τόσο με τα αίτια που τα προκαλούν, όσο και με τα ίδια τα συμπτώματα.

ψυχολόγος θεραπεία
Μέθοδοι θεραπείας

Τι είναι Ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μία μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που αποτελείται από τακτικές συνεδρίες με έναν εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, για ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το αίτημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου. Είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα άτομο και ένα ειδικό, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να βοηθά τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν τα αισθήματά τους και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους

Ψυχοθεραπεία

Τι είναι Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία;

Η εφαρμογή των αρχών της Γνωστικής Συμπεριφορικής κατεύθυνσης στοχεύει στην ανάδειξη των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων και στην άμεση πρακτική αντιμετώπισή τους μέσω της γνωστικής αναδόμησης και της εκμάθησης τεχνικών και δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης. Έτσι ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να ισορροπήσει και να αυτονομηθεί σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας. Στόχος είναι να βοηθηθούμε να εξετάσουμε και να ξεπεράσουμε διάφορα μικρά και μεγάλα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν και μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε ως άνθρωποι.

Συμβουλευτική θεραπεία

Τι είναι η Οικογενειακή συμβουλευτική ;

Η οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, είναι μια συνάντηση στην οποία συνήθως καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Για αυτό τον λόγο, η οικογένεια λειτουργεί ως ένα πολυσύνθετο πλέγμα αλληλεπιδράσεων, μέσα στο οποίο η συμπεριφορά του κάθε μέλους περιέχει μηνύματα που καθρεφτίζουν τις σχέσεις της οικογένειας ως συνόλου.

Οικογενειακή συμβουλευτική

Τι είναι Βιοανάδραση ;

Η Βιοανάδραση ή επανατροφοδότηση (Biofeedback) είναι μια μέθοδος που αποσκοπεί στο να προσφέρει πληροφόρηση για τις αυτόνομες λειτουργίες του σώματος μας (αναπνευστική λειτουργία, καρδιοαγγειακή λειτουργία, μυϊκή ένταση, επίπεδα άγχους), ώστε συνειδητά να μπορέσουμε να τις θέσουμε υπό τον έλεγχο μας.

Βιοανάδραση

Τι είναι Νευροανάδραση ;

Η Νευροανάδραση (Neurofeedback) αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο εκγύμνασης του εγκεφάλου. Είναι μια διαδικασία μάθησης, η οποία καθιστά το άτομο ικανό να ελέγχει και να τροποποιεί την εγκεφαλική του δραστηριότητα.

νευροανάδραση

Τι είναι ΑΥΤΟΙΑΣΗ, αυτοθεραπεία και αυτορρύθμιση του οργανισμού ;

Ο ανθρώπινος οργανισμός και εγκέφαλος διαθέτει ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτορρύθμισης σε όλες τις διαστάσεις της ύπαρξης μας και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Στην Αυτοϊαση στοχεύουμε στο να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στα προβλήματα και τη ζωή γενικότερα, ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Αυtοϊαση, αυτοθεραπεία

Τι είναι LIFE COACHING ;

Στην Αυτοϊαση η ψυχοθεραπεία έχει έναν αρκετά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο στόχος του θεραπευτή είναι να εκπαιδεύσει το άτομο μέσω της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων συμπεριφοράς, να τοποθετείται απέναντι στις δυσκολίες της ζωής του με έναν τρόπο ενεργητικό που να του επιτρέπει μια περισσότερο αισιόδοξη θεώρηση των πραγμάτων και έναν προσανατολισμό στους στόχους του.

Life Coaching

Τι είναι Επαγγελματικός Προσανατολισμός ;

Στην Αυτοϊαση παρέχουμε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο να βοηθήσουμε το άτομο παρέχοντας του πληροφορίες και παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές, να επιλέξει την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα του, τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα του.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τι είναι Ομοιοπαθητική θεραπεία ;

Στην Αυτοϊαση έχουμε τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, παράλληλα με τις άλλες μεθόδους, να προτείνουμε στον θεραπευόμενο κάποια ομοιοπαθητικά σκευάσματα, τα οποία είναι απόλυτα φυτικής προέλευσης, σύντομης χρονικής διάρκειας και στόχο έχουν την επανενεργοποίηση τμημάτων του οργανισμού που έχουν αδρανήσει.

Ομοιοπαθητική

Υπηρεσίες

Απορίες - Ερωτήσεις ;

Για περισσότερες πληροφορίες ή απαντήσεις στις απορίες σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Send message

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment