ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠΥ) - Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
Η υπερκινητικότητα είναι ιδιάζουσα δυσκολία που επηρεάζει την συμπεριφορά. Εμφανίζεται συχνά κατά την παιδική ηλικία και είναι πιο διαδεδομένη στα αγόρια ( 70 % περίπου των περιπτώσεων).Τα παιδιά που έχουν Δ.Ε.Π.Υ. δεν υστερούν νοητικά ούτε είναι κακοί χαρακτήρες. Απλά, δυσκολεύονται να οργανωθούν,  είναι επιρρεπείς στην αφαίρεση και παρουσιάζουν μεγάλη παρορμητικότητα. Συχνά, κουνιούνται νευρικά, δυσκολεύονται να καθίσουν ακίνητα σε ένα μέρος, είναι ατίθασα και γενικά παρουσιάζουν ψυχοκινητική αστάθεια και υπερδραστηριότητα.
Σύμφωνα με το DSM-IV, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας εντάσσεται, μαζί με τη Διαταραχή της Διαγωγής και την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή, στην κατηγορία «Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής και Διασπαστικής Συμπεριφοράς», και στην ευρύτερη κατηγορία «Διαταραχές που συνήθως διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά κατά τη βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία».Στο DSM-IV δίνονται δύο ομάδες κριτηρίων:

α) απροσεξίας

β) υπερκινητικότητας / παρορμητικότητας
, και ορίζεται ότι σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα εννέα κριτήρια που αναφέρονται. Ανάλογα με τον αριθμό των κριτηρίων που πληρούνται για κάθε ομάδα, η διάγνωση μπορεί να είναι:
1. ΔΕΠΥ με προεξέχοντα τον Απρόσεκτο τύπο
2. ΔΕΠΥ με προεξέχοντα τον Υπερκινητικό / Παρορμητικό τύπο
3. ΔΕΠΥ Συνδυασμένος τύπος.
Πώς αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΠΥ;Η προσέγγιση μας στα παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ είναι πολυδιάστατη και στηρίζεται σε ψυχοκινητικές και γνωστικο-συμπεριφορικές μεθόδους. Το μεγάλο πλεονέκτημα του κέντρου μας και κύριο Θεραπευτικό μας Εργαλείο όμως είναι η ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ (Biofeedback) και η ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ (Neurofeedback). Έτσι το παιδί απολαμβάνει το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα BIOKID στο οποίο εμπεριέχονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, συμβουλευτικής και ψυχοκινητικής εκπαίδευσης που στηρίζεται στη διπλή διαδικασία όπου ενώ μια σωματική λειτουργία παρακολουθείται, συγχρόνως προσφέρεται για διάπλαση και επανεκπαίδευση (Βιοανάδραση).

Διαταραχές στα παιδιά

Πληροφορίες

Απορίες - Ερωτήσεις ;

Για περισσότερες πληροφορίες ή απαντήσεις στις απορίες σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Send message

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment