Άγχος Αντιμετώπιση

Τι είναι το άγχος και πως θα το αντιμετωπίσετε

Το άγχος / στρες τα τελευταία χρόνια επηρεάζει σημαντικά τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει πια γίνει τρόπος ζωής και συνήθεια. Έχει αποδειχθεί σε σχετικές έρευνες ότι το στρες σχετίζεται με  ψυχικές διαταραχές και ψυχοσωματικές διαταραχές. Το στρες είναι μια πολυσύνθετη έννοια και είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ένας σαφής και συγκεκριμένος ορισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι:

  • Το στρεςάγχος είναι ένας μηχανισμός προετοιμασίας του οργανισμού για να αντιμετωπίσει μία κατάσταση «κινδύνου» (πραγματικού ή φανταστικού). Με το άγχος κινητοποιούνται όλα τα σωματικά συστήματα του οργανισμού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση της απειλής και κατ’ επέκταση η επιβίωσή του. (Χρηστίδης, 2001)
άγχος

Το στρες είναι το σύνολο των νευροφυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στον οργανισμό όταν «απειλείται» ή «κινδυνεύει» από κάποιο ερέθισμα ή κατάσταση.

Τα στρεσογόνα  ερεθίσματα μπορούν να είναι:

–          φυσικά

–          ψυχικά ή συναισθηματικά

–          πραγματικά ή φανταστικά

και να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον του ατόμου. (Χρηστίδης, 2001)

Οι φυσικοί στρεσογόνοι παράγοντες αντιπροσωπεύουν αλλαγές ξαφνικές ή όχι, στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον, ενώ οι τεχνητοί ή νοητικοί ή γνωστικοί στρεσογόνοι παράγοντες αντιπροσωπεύουν απειλές και κινδύνους που παράγονται ύστερα από νοητικές διεργασίες και εκφράσεις του «εγώ».

Ο μηχανισμός για το άγχος λειτουργεί ως μηχανισμός ενεργοποίησης του οργανισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας πραγματικής απειλής (λιοντάρι, ληστής, φυσική καταστροφή κτλ), αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί και εσφαλμένα από μία φανταστική απειλή (το αφεντικό μας, μια οικονομική δυσκολία, καθυστέρηση για ένα ραντεβού, το ασανσέρ, τα μικρόβια κτλ). Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ενώ μια πραγματική κατάσταση έχει συγκεκριμένη διάρκεια και το στρεσογόνο ερέθισμα είναι συγκεκριμένο, η φανταστική κατάσταση είναι μια μόνιμη κατάσταση με παρατεταμένη διάρκεια, και έτσι αναγκάζουμε τον οργανισμό μας να είναι σε μία μόνιμη διέγερση χωρίς εκτόνωση από κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε επίγνωση ότι για παράδειγμα το αφεντικό μας είναι η αιτία για την ενεργοποίηση του μηχανισμού του άγχους και την εκδήλωση έντονων σωματικών συμπτωμάτων.

Άγχος και Στρες

Πληροφορίες κ ορισμοί

Κρίσεις Πανικού

Το αποκορύφωμα του άγχους.

Ζητήστε ραντεβού

Εάν χρειάζεστε ραντεβού ή να ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικά , είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί  μας.

Αποστολή Μηνύματος